Mladí hasiči

Mladí hasiči

Nudí Vás zažité kroužky, kde se dělá stále to samé?

Tak to jste tu správně. Mladým hasičem se může stát každá holka nebo kluk od předškolního věku.

Podle věku jsou MH rozděleni do kategorie přípravka (do 6 let), mladší hasiči (6-11 let), starší hasiči (11-15 let) a dorost (13-18 let).

Každá kategorie má daný svůj den tréninku.

V kolektivu mladých hasičů zažiješ spoustu zábavy a všestranného využití. Můžeš se těšit na střelbu ze vzduchovky, základy topografie, práci s buzolou a orientaci v přírodě, čtení map, základní poskytnutí první pomoci, šplh po laně, složení jednotlivých odborností a mnoho jiného. Spoustu zábavy, seznámení se s novými kamarády a cestování na různá místa soutěží je v průběhu roku opravdu mnoho a každá ze soutěží je něčím svá a unikátní.

 

Během roku trénujeme venku na nově budovaném hasičském hřišti na ulici Dvorská u Bránského rybníka a přes zimu nově v sousední sokolovně.

 


Zde máš přehled našich aktivit během roku…

 • Akce Čistá Vysočina
 • Uzlovačka Svratouch
 • Jarní 4 denní soustředění (Bučovice u Brna, Moravec)
 • Celonárodní hra mladých hasičů Plamen a Soutěž dorostenců, rozděleny vždy na jarní a podzimní kolo a pořádány vždy jiným SDH
 • Srandamač (noční soutěž v požárním útoku) v Hamrech nad Sázavou
 • Soutěž Plamínek
 • Zapojení při brigádě sběru železného šrotu a elektroodpadu
 • Výlet po zajímavých místech ČR v průběhu letních prázdnin
 • Víkendové soustředění
 • Faraónský běh na Zelenou horu - tradiční podzimní soutěž pořádána naším SDH
 • Memoriál Jana Dřínka a o putovní pohár Karla Herolda - soutěž "v klasice 1+8"
 • Regional Cup Mládeže (12 kol soutěží v požárním útoku v rámci okresu ZR a Brno-Venkov)
 • Tradiční Vánoční besídka
 • Spaní v naší zámecké hasičské zbrojnici
 • Ukázky pro veřejnost při akcích na Zámku či ruzných oslavách
 • Střelecká soutěž v Jámách
 • Žďárská hasičská liga a Chrudimská liga
 • Bohdalovský pohár - soutěž v požárním útoku
 • Brigáda sběru kamení na poli
 • Ukončení prázdnin soutěží v požárním útoku v Herálci
 • TFA Junior
 • Stovky - soutěž jednotlivců v disciplíně 100m s překážkami (Brno, Bludov, Pardubice)
 • Jedinečná divadelní představení ochotníků v Bohdalově
 • Dolnoloučská zima - požární útoky v měsíci lednu
 • V rámci Volnočasovek návštěva zábavního areálu Dolní Morava v Jeseníkách
 • Bowlingový turnaj
 • Návštěva Kina Vysočina při ukončení letních prázdnin
 • Účast na Junior Univerzitě mladého hasiče v Jánských Koupelích pod záštitou VŠB TU Ostrava
 • a jiné ...

 


Naši vedoucí

 

Martin Čahák

Marek Entlicher

Martina Kmentová

Lukáš Mach

 
hlavní vedoucí MH vedoucí MH vedoucí MH vedoucí MH  
vedoucí II. stupně vedoucí II. stupně vedoucí II. stupně vedoucí II. stupně  
+420 737 527 941 +420 721 064 978