JSDH

JSDH

Jednotka sboru doborovlných hasičů Žďár nad Sázavou 2 má své vlastní stránky na adrese www.po-zdarns.cz

 

Jednotka dobrovolných hasičů města Žďár nad Sázavou je zařazena do režimu JPO II/1, která je předurčená na dopravní nehody s výjezdem do 5-ti minut jedním sloužícím družstvem.
Služby jsou rozdělené na 3 směny po týdenních službách družstva v počtu 1+3.
Hasičem města Žďár nad Sázavou se může stát občan, který dovršil 18-ti let a je trestně bezúhonný, zodpovědný a plnit podepsané dohody s městem.