Funkcionáři

Funkcionáři

Starosta sboru:  Marek Entlicher
Náměstkyně starosty: Bc. Ludmila Zemanová
Velitel sboru: Lukáš Milota
Velitel jednotky PO: David Partl, DiS.
Zástupce velitele jednotky: Václav Ležák
Jednatelka sboru: Bc. Ludmila Zemanová
Hospodářka sboru:  Tereza Pavelková
Vedoucí mládeže:  Martin Čahák
Další členové výboru Jan Dřínek
Jaroslav Mach
Josef Gončar
Josef Němeček
Revizor sboru: Čeněk Švastal