ZÁSAHY 2017

68.

POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY
SPECIFIKACE požár kůlny
DATUM 30. prosince 2017 00:09
MÍSTO Jámy
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
HZS KV ú.o. Žďár nad Sázavou
JSDH Nové Město na Moravě
JSDH Jámy
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, jednotka pomáhala s hasebními pracemi, rozebírala konstrukci střechy a prováděla vyklízení půdy. Vše bylo prováděno v dýchací technice.

 

 

67.

POŽÁR VÝŠKOVÉ BUDOVY
SPECIFIKACE požár v bytě
DATUM 20. prosince 2017 18:06
MÍSTO Ulice Lučiny
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
HZS KV ú.o. Žďár nad Sázavou
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, jednotka byla nápomocná jednotce HZS a prováděla společně s HZS nucené odvětrávání objektu.

 

66.

DOPRAVNÍ NEHODA SILNIČNÍ
SPECIFIKACE vyproštění osob
DATUM 4. prosinec 2017 12:36
MÍSTO silnice I.
tř. u obce Škrdlovice
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
HZS KV ú.o. Žďár nad Sázavou
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Jednotka pomohla s vyprošťováním osob a spolupracovala při ošetřování pacientů. Po celou dobu zásahu jednotka řídila provoz na pozemní komunikaci a pomohla s odstraněním následků dopravní nehody.

 

_

65.

POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY
SPECIFIKACE Taktické cvičení
DATUM 10. listopadu 2017 17:00
MÍSTO Žďár nad Sázavou, místní část Veselíčko
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
JSDH Veselíčko
JSDH Jámy
ČINNOST Námětem cvičení byl požár budovy vodárny, kde došlo ke zkratu. Jednotky prováděli dálkovou dopravu vody od rybníka k CAS ZR2, dále bylo provedeno osvětlení místa zásahu.

_

64.

TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
SPECIFIKACE Odstranění nalomeného stromu nad stezkou
DATUM 5. listopadu 2017 09:18
MÍSTO Naučná stezka kolem rybníku Konvent
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Jednotka na žádost města odstranila nalomený strom,
který nebezpečně visel na začátku naučné stezky kolem Konventského rybníka.

 

46 – 63.

TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
SPECIFIKACE Likvidace následků orkánu Herwart
DATUM 29. října 2017 09:00
MÍSTO ORP Žďár nad Sázavou
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Jednotka likvidovala následky orkánu Herwart, kdy se jednalo o vyvrácené stromy a poničené střechy domů. Návrat jednotky na základnu v 19:00 hodin.

 

45.

POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY
SPECIFIKACE požár v kotelně RD
DATUM 27. října 2017 21:36
MÍSTO Vatín
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
HZS KV ú.o. Žďár nad Sázavou
JSDH Ostrov nad Oslavou
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum a jednotka byla na místě ponechána v záloze

 

44.

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
SPECIFIKACE únik PHM
DATUM 11. října 2017 09:54
MÍSTO Od čerpací stanice Škrdlovice sm. Žďár n.S.
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
HZS KV ú.o. Žďár nad Sázavou
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum a jednotka pomocí sorbentu, košťat a lopat uniklé PHM zlikvidovala.

 

43.

POŽÁR PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY
SPECIFIKACE požár přístřešku za bucharem
DATUM 6. října 2017 16:45
MÍSTO Žďas a.s.- výrobní hala kovárny
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
HZS KV ú.o. Žďár nad Sázavou
JSDHp Žďás
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum a jednotka byla na místě ponechána v záloze

 

42.

POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY
SPECIFIKACE požár v kotelně
DATUM 23. září 2017 18:33
MÍSTO Hamry nad Sázavou
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
HZS KV ú.o. Žďár nad Sázavou
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, jednotka pomáhalo s dohašením požáru a následnou likvidaci následků požáru.

 

41.

TECHNICKÁ POMOC, ÚNIK NEB. LÁTKY NA VODU
SPECIFIKACE taktické cvičení
DATUM 23. září 2017 13:00
MÍSTO Hamry nad Sázavou
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, jednotka z chemického přívěsu připravila norné stěny a člun. Poté roztáhla norné stěny na vodu a provedla likvidaci nebezpečné látky.

 

40.

TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEB. STAVŮ
SPECIFIKACE likvidace vosího hnízda
DATUM  16. září 2017 14:30
MÍSTO Zelenohorská ulice
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum a jednotka pomocí postřiku odstranila vosí hnízdo u RD.

 

39.

TECHNICKÁ POMOC
SPECIFIKACE otevření uzavřených prostor
DATUM  9. září 2017 16:00
MÍSTO Kovářova ulice, Žďár nad Sázavou 1
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum a jednotka pomocí speciálního nářadí otevřela uzavřený prostor.

 

38.

TECHNICKÁ POMOC
SPECIFIKACE otevření uzavřených prostor
DATUM  15. srpna 2017 11:05
MÍSTO Purkyňova ulice, Žďár nad Sázavou 2
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum a jednotka pomocí speciálního nářadí otevřela uzavřený prostor.

 

37.

POŽÁR ODPADU, OSTATNÍ
SPECIFIKACE pilin
DATUM  12. srpna 2017 22:04
MÍSTO Počítky
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
HZS KV Žďár nad Sázavou
JSDH Polnička
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum a jednotka společně s jednotkou HZS pomocí vysokotlakého proudu prováděla dohašení pilin.

 

36.

PLANÝ POPLACH, POŽÁR POLE
SPECIFIKACE
DATUM  9. srpna 2017 16:40
MÍSTO Polnička
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
HZS KV Žďár nad Sázavou
JSDH Polnička
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum a jednotka zůstala na místě jako záloha.

 

35.

TECHNICKÁ POMOC
SPECIFIKACE otevření uzavřených prostor
DATUM  1. srpna 2017 21:22
MÍSTO Brodská ulice, Žďár nad Sázavou
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum a jednotky pomocí speciálního nářadí otevřela uzavřené prostory.

 

34.

POŽÁR, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
SPECIFIKACE lisu na balíky
DATUM  20. července 2017 12:08
MÍSTO Polnička směr Račín
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
JSDH Polnička 
HZS KV ú.o. Žďár nad Sázavou 
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, na likvidaci požáru jednotka nasadila 1 vysokotlaký proud a následně pomocí ručních nástrojů rozhrabávala doutnající slámu. Po ukončení prací se jednotka vrací zpět na základnu.

 

33.

TECHNICKÁ POMOC
SPECIFIKACE doplňování vody do parní lokomotivy
DATUM  5. července 2017 18:00
MÍSTO Nádražní ulice, Žďár nad Sázavou 6
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum a jednotky pomocí hadice C doplnily vodní nádrž parní lokomotivy.

 

32.

POŽÁR, LESNÍ POROST
SPECIFIKACE trávy u kolejí
DATUM  5. července 2017 9:42
MÍSTO ul. Brněnská, Žďár nad Sázavou 1
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
HZS KV ú.o. Žďár nad Sázavou 
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, síly a prostředky byly dostačující a jednotka nezasahovala.

 

31.

TECHNICKÁ POMOC
SPECIFIKACE otevření uzavřených prostor
DATUM  4. července 2017 17:00
MÍSTO Ulice U pily, Žďár nad Sázavou 2
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum a jednotka pomocí postřiku zlikvidovala sršní hnízdo.

 

30.

TECHNICKÁ POMOC
SPECIFIKACE otevření uzavřených prostor
DATUM  3. července 2017 17:00
MÍSTO Luční ulice, Žďár nad Sázavou 5
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum a jednotka pomocí speciálního nářadí otevřela uzavřený byt.

 

29.

TECHNICKÁ POMOC
SPECIFIKACE otevření uzavřených prostor
DATUM  28. června 2017 19:44
MÍSTO Luční ulice, Žďár nad Sázavou 5
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum a jednotka pomocí speciálního nářadí otevřela uzavřený byt.

 

28.

TECHNICKÁ POMOC
SPECIFIKACE čerpání vody
DATUM  28. června 2017 18:44
MÍSTO Luční ulice, Žďár nad Sázavou 5
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum a jednotka pomocí čerpadla odčerpala zatopený sklep dále kanálovým krtkem pročistila odtokovou kanalizaci.

 

27.

POŽÁR – ODPAD, OSTATNÍ
SPECIFIKACE zahoření kulatiny dřeva
DATUM  25. června 2017 07:45
MÍSTO Nádražní ulice, Nové Město na Moravě-bývalá pila
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
HZS KV ú.o. Žďár nad Sázavou 
JSDH Nové Město na Moravě 
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum a jednotka nezasahovala.
Po dohodě s VZ se vrací na základnu.

 

26.

TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
SPECIFIKACE vyvrácený strom
DATUM  23. června 2017 15:05
MÍSTO Dvorská ulice, Žďár nad Sázavou 2
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Průzkumem zjištěn vyvrácený strom přes ulici. Jednotka na likvidaci nasadila motorovou řetězovou pilu. Po likvidaci a zabezpečení místa se jednotka vrací zpět na základnu.

 

25.

TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
SPECIFIKACE vyvrácený strom
DATUM  23. června 2017 13:59
MÍSTO Dvorská ulice, Žďár nad Sázavou 2
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Průzkumem zjištěn vyvrácený strom přes ulici. Jednotka na likvidaci nasadila motorovou řetězovou pilu. Po likvidaci a zabezpečení místa se jednotka přesouvá k další události.

 

24.

TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
SPECIFIKACE vyvrácený strom
DATUM  23. června 2017 09:02
MÍSTO Kemp Pilská nádrž, Žďár nad Sázavou 2
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Průzkumem zjištěn vyvrácený strom přes ulici. Jednotka na likvidaci nasadila motorovou řetězovou pilu. Po likvidaci a zabezpečení místa se jednotka vrací zpět na základnu.

 

23.

TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
SPECIFIKACE vyvrácený strom
DATUM  23. června 2017 07:35
MÍSTO Sychrova ulice, Žďár nad Sázavou 2, schody k Zelené hoře
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Průzkumem zjištěn vyvrácený strom přes ulici. Jednotka na likvidaci nasadila motorovou řetězovou pilu. Po likvidaci a zabezpečení místa se jednotka vrací zpět na základnu.

 

22.

TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
SPECIFIKACE vyvrácený strom
DATUM  23. června 2017 06:45
MÍSTO Švermova ulice, Žďár nad Sázavou 4, zahrada Mateřské školy
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Průzkumem zjištěn vyvrácený strom přes ulici. Jednotka na likvidaci nasadila motorovou řetězovou pilu. Po likvidaci a zabezpečení místa se jednotka přesouvá na příkaz KOPIS k další události.

 

21.

TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
SPECIFIKACE vyvrácený strom
DATUM  22. června 2017 22:42
MÍSTO Vysocká ulice, Žďár nad Sázavou 5
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Průzkumem zjištěn vyvrácený strom přes ulici. Jednotka na likvidaci nasadila motorovou řetězovou pilu. Po likvidaci a zabezpečení místa se jednotka vrací zpět na základnu..

 

20.

TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
SPECIFIKACE vyvrácený strom
DATUM  22. června 2017 22:38
MÍSTO Sychrova ulice, Žďár nad Sázavou 2 – příjezdová cesta ke hřbitovu
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek, 2. výjezd
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Průzkumem zjištěn vyvrácený strom přes ulici. Jednotka na likvidaci nasadila motorovou řetězovou pilu. Po likvidaci a zabezpečení místa se jednotka přesouvá na příkaz KOPIS k další události.

 

19.

TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
SPECIFIKACE vyvrácený strom
DATUM  22. června 2017 22:26
MÍSTO Libušínská ulice, Žďár nad Sázavou 1 – Dům s pečovatelskou službou
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Průzkumem zjištěn vyvrácený strom přes ulici. Jednotka na likvidaci nasadila motorovou řetězovou pilu. Po likvidaci a zabezpečení místa se jednotka přesouvá na příkaz KOPIS k další události.

 

18.

TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
SPECIFIKACE vyvrácený strom
DATUM  22. června 2017 22:16
MÍSTO Bezručova ulice, Žďár nad Sázavou 2
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Zde jednotka nezasahovala.
Po domluvě s majitelem si událost s výškovou a vyprošťovací technikou převzala jednotka HZS KV ú. o. Žďár nad Sázavou. Naše jednotka byla vyslána k další události.

 

17.

TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
SPECIFIKACE vyvrácený strom
DATUM  22. června 2017 22:05
MÍSTO Silnice mezi obcemi Mělkovice a Veselíčko
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek, 2. výjezd
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Průzkumem zjištěn vyvrácený strom přes ulici. Jednotka na likvidaci nasadila motorovou řetězovou pilu. Po likvidaci a zabezpečení místa se jednotka přesouvá na příkaz KOPIS k další události.

 

16.

TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
SPECIFIKACE vyvrácený strom
DATUM  22. června 2017 21:56
MÍSTO Dvorská ulice, Žďár nad Sázavou 2
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Průzkumem zjištěn vyvrácený strom přes ulici. Jednotka na likvidaci nasadila motorovou řetězovou pilu. Po likvidaci a zabezpečení místa se jednotka přesouvá na příkaz KOPIS k další události.

 

15.

TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
SPECIFIKACE vyvrácený strom
DATUM  22. června 2017 21:42
MÍSTO Neumanova ulice – Žďár nad Sázavou 4, státní gymnázium
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Průzkumem zjištěn vyvrácený strom přes ulici. Jednotka na likvidaci nasadila motorovou řetězovou pilu. Po likvidaci a zabezpečení místa se jednotka přesouvá na příkaz KOPIS k další události.

 

14.

TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
SPECIFIKACE vyvrácený strom
DATUM  22. června 2017 21:27
MÍSTO Revoluční ulice, Žďár nad Sázavou 3
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Průzkumem zjištěn vyvrácený strom přes ulici. Jednotka na likvidaci nasadila motorovou řetězovou pilu. Po likvidaci a zabezpečení místa se jednotka přesouvá na příkaz KOPIS k další události.

 

13.

TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
SPECIFIKACE vyvrácený strom
DATUM  22. června 2017 20:56
MÍSTO Libická ulice, Žďár nad Sázavou 3
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Průzkumem zjištěn vyvrácený strom přes ulici, který zlomil sloup veřejného osvětlení. Jednotka na likvidaci nasadila motorovou řetězovou pilu. Po likvidaci a zabezpečení místa se jednotka přesouvá na příkaz KOPIS k další události.

 

12.

DOPRAVNÍ NEHODA,
ŽELEZNIČNÍ
SPECIFIKACE Taktické cvičení, OA s vlakem
DATUM  22. června 2017 10:07
MÍSTO vlakové nádraží, Sázava u Žďáru
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
HZS KV ú.o. Žďár nad Sázavou
HZSp SŽDC Havlíčkův Brod
JSDH Velká Losenice
JSDH Nové Veselí
JSDH Bohdalov
JSDH Polnička
JSDH Přibyslav
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o tektické cvičení. Jednotka na rozkaz VZ pomáhala s transportem raněných osob z vlaku do třídícího prostoru ZZS. Po ukončení cvičení se jednotka vrací zpět na základnu.

 

11.

PLANÝ POPLACH, POŽÁR
SPECIFIKACE čidlo EPS
DATUM  16. června 2017 10:13
MÍSTO Wolkerova ulice, Nové Město na Moravě
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
HZS KV ú.o. Žďár nad Sázavou 
JSDH Nové Město na Moravě
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, jednalo se o čidlo EPS, jednotka byla velitelem zásahu poslána zpět na základnu.

 

10.

TECHNICKÁ POMOC
SPECIFIKACE odstranění nebezpečných stavů
DATUM  28. května 2017 15:49
MÍSTO Hamry nad Sázavou
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, jednotka pomocí kanálového krtka odstranila ucpaný odvod vody.

 

9.

POŽÁR, VÝŠKOVÉ BUDOVY
SPECIFIKACE kouř v místnosti
DATUM  22. května 2017 04:36
MÍSTO Komenského ulice, Žďár nad Sázavou 1
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
HZS KV ú.o. Žďár nad Sázavou 
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum a jednotka po domluvě s velitelem zásahu zůstala na místě jako záloha.

 

8.

POŽÁR, POLNÍ POROST
SPECIFIKACE rákosí, 100×20 m
DATUM  8. května 2017 11:50
MÍSTO Žďár nad Sázavou směr Jámy
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
HZS KV ú.o. Žďár nad Sázavou 
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, jednotka společně s jednotkou HZS prováděla hašení pomocí C proudu.

 

7.

POŽÁR, LESNÍ POROST
SPECIFIKACE hrabanky u kolejí, cca 10x6m
DATUM  1. května 2017 17:03
MÍSTO U Malého lesa, Žďár nad Sázavou
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
HZS KV ú.o. Žďár nad Sázavou 
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Jednotka po dohodě s velitelem zásahu zůstala na místě události jako záloha.

 

6.

POŽÁRNÍ ASISTENCE
SPECIFIKACE pálení čarodějnic
DATUM  30. dubna 2017 18:00
MÍSTO Libušínský areál, Žďár nad Sázavou
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
ČINNOST Jednotka na žádost města prováděla požární asistenci při pálení čarodějnice.

 

5.

POŽÁR ODPADU, OSTATNÍ
SPECIFIKACE odpad
DATUM  17. dubna 2017 18:55
MÍSTO ulice 1. Máje, Žďár nad Sázavou
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
HZS KV ú.o. Žďár nad Sázavou 
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Jednotka po dohodě s velitelem zásahu zůstala na místě události jako záloha.

 

4.

POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY
SPECIFIKACE požár tlakové láhve
DATUM  17. února 2017 17:07
MÍSTO Mírová ulice, Nové Město na Moravě
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
HZS KV ú.o. Žďár nad Sázavou 
JSDH Nové Město na Moravě
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Jednotka po dohodě s velitelem zásahu zůstala na místě události jako záloha.

 

3.

POŽÁR, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
SPECIFIKACE požár kola u kamionu
DATUM  9. února 2017 11:45
MÍSTO Škrdlovice
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
HZS KV ú.o. Žďár nad Sázavou 
JSDH Škrdlovice
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Jednotka po dohodě s velitelem zásahu zůstala na místě události jako záloha.

 

2.

POŽÁR, OSTATNÍ
SPECIFIKACE pilin v zásobníku
DATUM  26. ledna 2017 15:58
MÍSTO Jámy
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
HZS KV ú.o. Žďár nad Sázavou 
JSDH Jámy
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Jednotka společně s jednotkou HZS vyvážela v dýchací technice piliny ven z objektu, kde je poté prolévala.

 

1.

POŽÁRNÍ ASISTENCE
SPECIFIKACE novoroční ohňostroj
DATUM  1. ledna 2017 17:00
MÍSTO Náměstí Republiky, Žďár nad Sázavou 1
JEDNOTKY JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
HZS KV ú.o. Žďár nad Sázavou 
ČINNOST Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Jednotka prováděla požární dohled při odpalování ohňostroje.