Včera 23.1.2015 se v naší hasičské zbrojnici sešli stávájící členové výboru okrsku Žďár nad Sázavou, starostové sborů a noví delegáti do výboru okrsku na výroční valné hromadě. Řídící schůze bratr Jiří Průža všechny seznámil s programem schůze a pak postupně vedení okrsku zhodnotilo nejen uplynulý rok ale také celé pětileté volební období. V závěru schůze se uskutečnili volby nového výboru okrsku na dalších 5 let. Schůze se také zúčastnil okresní starosta bratr Luboš Zeman, který všechny seznámil s novým občanským zákoníkem a co nás ohledně změn všechny čeká. Po schůzi následovala volná zábava a poté se všichni rozjeli do svých domovských sborů.