V sobotu 18.7. pořádal sbor dobrovolných hasičů z Nové Město na Moravě soutěž typu TFA nazvanou NOVOMĚSTSKÝ ŽELEZNÝ HASIČ. Jednalo se o první ročník soutěže pod záštitou Kraje Vysočina. Soutěže se zúčastnili, jak dobrovolní hasiči, tak i příslušníci Hasičského záchranného sboru nejen z Kraje Vysočina. (celkem soutěžilo 8 žen a 48 mužů). Soutěže se zúčastnil náš člen Jan Dobrovolný, který reprezentoval podnikovou jednotku hasičů JSDHp Žďas a.s., umístil se na 2. místě ve své kategorii a celkově na 3. místě v celé soutěži.