DSCF5465

Vrak vozidla byl získán velitelem SDH Žďár nad Sázavou 2 – Janem Dřínkem  od SDH Doubravník na okrese Žďár nad Sázavou v roce 1993. K rekonstrukci bylo přikročeno až v roce 1997 – 1998 a v roce 1999 byla akce ukončena. Na renovaci vozidla se nejvíce podíleli členové SDH Žďár nad Sázavou 2 Jiří Švarc – strojník – řidič, Josef Šoulák a Vlastimil Zeman. Odpracováno na renovaci bylo přes tisíc brigádnických hodin.