V pátek 19. června 2015 od 8:30 hod. se konal již třetí ročník vzdělávací akce pro děti žďárských základních škol S lesníkem do lesa.

Cílem toho projektu je ukázat žákům 4. tříd základních škol, které mají látku o lese v rámci přírodovědy v osnovách, lesnické činnosti v praxi. Představit dřevo jako obnovitelnou surovinu a les s jeho hospodářskými i sociálními souvislostmi. Celý projekt koordinoval vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Doubek, realizován za účasti lesních pedagogů z Krajského úřadu Kraje Vysočina, Lesů ČR, odborníků na zpracování dřeva a dvěma složkama integrovaného záchranného systému – Městskou Policií a Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 – Zámek. Tyto složky byly společně na stanovišti Zakázané činnosti v lese, akce se konala v městských lesích „U Křiváku“.