Dne 20. listopadu se konal ve velkém sále hasičské zbrojnice odborný seminář na zvládání krizových situací. Seminář zahájil starosta našeho SDH Mgr. František Sládek „ minutou ticha“ za oběti pařížského teroristického útoku. Poté stručně představil všem účastníkům semináře náš sbor. Dále si slovo převzala předsedkyně Evropské záchranářské akademie (ERA z.s.) PhDr. Zdislava Tesařová, která v úvodu představila všem účastníkům naší akademii a její práci.

Dále následovala řeč paní Mgr. Aleny Faberové z Národního institutu pro další vzdělávání pod MŠMT ČR, která nás seznámila s celým projektem MŠMT (priority jazykového vzdělávání v ČR). A to je v našem případě velmi důležité pro veškerou mezinárodní spolupráci a nejen tu. S téměř neomezenými možnostmi cestování a pohybu obyvatel po celém světě bohužel narůstá i množství událostí, kdy jsme vystaveni ohrožení a nebezpečí nebo se jako svědci, účastníci i zasahující osoby ocitneme v krizové situaci (zdravotní potíže a úrazy, dopravní nehody, živelní či jiné mimořádné události), a to nejen na území naší republiky při kontaktu s cizinci, ale i jiných států.

V takových situacích, kdy jsme navíc vystaveni stresu a jednáme pod tlakem, bychom měli umět efektivně jednat a především stručně a výstižně komunikovat v cizím jazyce, např. se záchranáři, zdravotníky, policií, postiženými osobami atd. Na takovou komunikaci je třeba připravovat i žáky při výuce cizích jazyků, a to bez ohledu na úroveň jejich zvládnutých jazykových dovedností.

Jak se v takové situaci zachovat a hlavně jak se na situace, které vyžadují rychlou reakci a urgentní řešení, připravit, je zaměřen výukový program ERA – European Rescue Academy. Z dlouhodobé spolupráce hasičů a záchranářů různých zemí se v rámci této mezinárodní záchranářské akademie vyvinula metoda rychlého osvojení základních návyků a dovedností v různých jazycích, za použití i netradičních komunikačních prostředků o čemž mluvila PhDr. Zdislava Tesařová v úvodu a bude ještě navazovat v závěru.  

Hlavním bodem semináře byla přednáška (poručíka) Ltn. Francis Beaume se s námi podělil o konkrétní zkušenosti ze zásahů ve Francii, upozornil na rizika, s nimiž se hasiči a záchranáři setkávají v souvislosti s násilím ve městech, jaké jsou reakce těchto složek k zajištění bezpečnosti zasahujících při pomoci poskytované občanům. Rovněž nám řekl o zkušenostech ze soužití různých kultur. Některé z těchto praktik jsme si mohli i sami vyzkoušet. „ Důležité je odhadnout, kdo představuje první hrozbu.“

V závěru si slovo opět vzala PhDr. Zdislava Tesařová na téma

Sophrolingvistika pro krizové situace a představila formou workshopu všem toto odvětví a skupinu ERA a výukový program.

Velké poděkování patří všem přednášejícím ale i účastníkům nejen z řad záchranářů ale i učitelů, kteří se zúčastnili tohoto velmi zajímavého a přínosného semináře.