V neděli 20.5.2018 vyrazila družstva dospělých na Okrskovou soutěž v Klasice. V letošním roce soutěžilo 1 družstvo mužů a 1 družstvo žen, které se dalo dohromady po dlouhých letech. Na okrskové soutěži jsou disciplíny:  požární útok, štafeta 8×50 m, pořadová příprava a testové otázky. Družstvo mužů obsadilo 9. místo z celkového počtu 17 družstev a družstvo žen obsadilo 5. místo ze 7 družstev.