V sobotu 19.5.2018 se konalo v Lavičkách Okresní kolo hry Plamen, kam vyrazili naši Mladí hasiči celkem s 2 družstvy Mladších a 1 družstvem Starších. Všichni museli absolvovat 5 disciplín požární útok, požární útok CTIF, štafetu CTIF, štafetu dvojic a štafetu 4×60 m. Všichni se snažili ze všech sil, bohužel některým moc štěstí nepřálo a objevili se neočekávané chyby. Ale i to k tomu patří. Při vyhlašování výsledků si naši Mladší hasiči šli pro 15. a 18. místo z 28 družstev a Starší hasiči si zašli pro krásné 9. místo z 25 družstev.
Děkujeme jim za reprezentaci sboru a přejeme jim spoustu dalších a hlavně lepších výkonů.