V sobotu 26.5.2018 se v Bystřici nad Perštejnem uskutečnilo jarní kolo Dorostu. Náš sbor reprezentovalo 1 družstvo dorostenců a 4 dorostenky -jednotlivkyně.  Družstvo muselo absolvovat požární útok, štafetu 4×100 s překážkami, 100m s překážkami a testové otázky. Jednotlivkyně čekalo 100m s překážkami, hasičský dvojboj a testové otázky.
Naši dorostenci ve složení Přemysl Brabec, Lukáš Mach, Matěj Košťál, Jan Zerzánek, Petr Čahák, Jiří Svoboda a Lukáš Meduňa obsadili pro 1. místo. Nikola Šustrová se umístila v mladších dorostenkách  na 1. místě, Dana Drdlová obsadila 2. místo ve středních dorostenkách, Beáta Pavelková obsadila 4. místo ve středních dorostenkách a Natálie Pošvicová obsadila 1. místo ve starších dorostenkách.
Do Krajského kola postupují 3 dorostenky a družstvo dorostenců.