21. března 2016 jsme ve spolupráci s European Rescue Academy a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky pořádali ve velkém sále naší hasičské zbrojnice již druhý odborný seminář. Seminář zahájila za ERA předsedkyně PhDr. Zdislava Tesařová informacemi o naší akademii a plk. Ing. Daniel Dittrich, ředitel odboru civilní nouzové připravenosti a strategií, MV-generální ředitelství HZS ČR.
Prvními přednášejícími byli naši zahraniční hosté Dr. Michel Feider – náměstek ministra vnitra Lucemburska, vedoucí mezinárodní skupiny EU pro záchranu znevýhodněných osob při katastrofách a Dr. Myriam Heirendt – ASS Lucemburska, mezinárodní spolupráce hasičů a záchranářů, kteří přednášeli o programu na pomoc handicapovaným a odborné přípravě hasičů na toto téma.
V druhé části semináře nás čekal psycholog HZS Kraje Vysočina kpt. Mgr. Jiří František Průža, který účastníky seznámil s činnosti psychologické služby, kam patří:
– zajišťování podkladů pro personální práci
– poskytování posttraumatické péče hasičům i jejich rodinám
– koordinace pomoci obětem mimořádných událostí (psychosociální týmy)
– fungování týmu posttraumatické péče HZS Kraje Vysočina
Na závěr semináře vystoupila psycholožka HZS Zlínského kraje kpt. Mgr. Soňa Pančochová s fungování týmu posttraumatické péče HZS Zlínského kraje a jednání a komunikace s osobami se zdravotním postižením při mimořádných událostech – systém vzdělávání a praxe.
Poté proběhla diskuse účastníku o přednesených tématech s přednášejícími a ukončení provedla předsedkyně ERA PhDr. Zdislava Tesařová.