V rámci revitalizace parku na Farských humnech si jednotka po domluvě s městem Žďár nad Sázavou provedla praktickou odbornou přípravu práce s motorovou řetězovou pilou, která proběhla v neděli 28.2.2016 v dopoledních hodinách.