Na Okresním shromáždění starostů, které se konalo 18.3.2018 v Novém Městě na Moravě obdržel náš starosta od zástupců Kraje Vysočina a společnosti Elektrowin diplom za 1. místo na okrese Žďár nad Sázavou v soutěži Recyklujte s hasiči. A aby toho nebylo málo, v rámci Kraje Vysočina jsme obdrželi opět diplom za 1. místo. Celkem náš sbor za loňský rok posbíral 9,27 tuny elektroodpadu.
Tímto bychom rádi poděkovali vám všem za to, že jsme byli schopni tolik elektroodpadu od vás posbírat.