Dne 11.2.2015 v den jednotného evropského čísla tísňového volání  „112“ se čtyři zástupci našeho sboru  v Praze ve vile Ministerstva vnitra České republiky zúčastnili  mezinárodní konference  se zástupci Lucemburska a Francie pod záštitou GŘ HZS ČR na téma „Jednání a komunikace se zdravotně postiženými osobami u mimořádné události“.

     Celou konferenci vedl plk. Ing. Daniel Dittrich, MV – GŘ HZS, který nás v úvodu seznámil se závěry ze semináře LV PRES na téma „Potřeby osob se zdravotním postižením v průběhu celého cyklu zvládání katastrof“. Poté následovala prezentace a seznámení z praktickými zkušenostmi s postiženými osobami u zásahu, se kterými má bohatou zkušenost HZS hl. m. Prahy, se kterými nás seznámil ppor. Mgr. Petr Vodička jeden z velitelů na stanici Chodov a příslušník USAR týmu.

     Dalším příspěvek byl na téma „Příprava příslušníků HZS ČR k jednání a komunikaci s osobami s postižením při mimořádných událostech – systém vzdělávání a praxe“. Tento příspěvek přednesla psycholožka GŘ plk. PhDr. Zuzana Dittrichová a krajská psycholožka Zlínského kraje kpt. Mgr. Soňa Pančochová – autorka výukových DVD pro přípravu hasičů. Pomocí prezentace nás seznámili s průběhem výcviků hasičů a úspěšností tohoto projektu.

     Také o této problematice nás informoval zástupce Lucemburska Dr. Michel Feider a seznámil nás jak to chodí u nich v Lucembursku, dále jsme porovnávali co máme stejné a co je v  rámci spolupráce potřeba zlepšit.

     Zástupci Francie pplk. Gilles Triballier seznámil účastníky s požárem v historickém centru městečka RICKWIHR, které jsme měli možnost na podzim loňského roku navštívit, kde došlo 1.1.2014 k velkému požáru hrázděného domu. Jeho přednáška byla soustředěná hlavně na rozbor zásahu v historickém centru a francouzský projekt na ochranu historických centrech, kterých je po Francii mnoho a zásahy v nich jsou velmi obtížné.Dále následovala přednáška administrativního  zaměstnance Jeana Strusse, který podal informace o tomto projektu na ochranu historických center a seznámil nás s novinkami, které se ve Francii chystají v požární ochraně.

      PhDr. Zdislava Tesařová, koordinátorka celého projektu a naší mezinárodní spolupráce seznámila všechny, ale hlavně GŘ HZS ČR o ERA z.s. (Evropské záchranářské akademii), kde jsme soustředěni společně s kolegy z Francie, Lucemburska, Švýcarska a také USA a vystupujeme jednotně jako ERA.

     V závěru také vystoupil náš velitel JSDHO Žďár nad Sázavou Vlastimil Zeman a přednášel o Ledovce, která postihla celý Kraj Vysočina koncem loňského roku. Poté plk. Ing. Daniel Dittrich provedl celkové zhodnocení příspěvků a následoval společný oběd a přátelské posezení.

« 1 z 2 »