SH ČMS - SDH ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2 - ZÁMEK

KONTAKTNÍ ÚDAJE

info@sdhzdar2.cz

SBOR

Starosta sboru:

Marek Entlicher

+420 721 064 978

SDH Žďár nad Sázavou
Zámek 9
591 02 Žďár nad Sázavou 2

IČO: 433 78 927

JEDNOTKA

Velitel jednotky:

David Partl, DiS.

+420 777 019 932

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841

 www.zdarns.cz

Orientační mapa