Letos již podruhé se členové naší zásahové jednotky zúčastnili atraktivní noční soutěže s názvem Ježkovo peklo. Družstvo po loňské účasti už zhruba vědělo, do čeho jde, a tak se mohlo trochu připravit, i když každý rok organizátoři mají snahu disciplíny měnit a do začátku soutěže nikdo neví kde, co a jak bude, což se jim velice dobře daří.

Ježkovo peklo pořádá okrsek Jihlava a okrsek Karla Vozába a tento rok se konal již 8. ročník této extrémní a nekonečné noční soutěže.

Zahájení jakožto tradičně proběhlo v kulturním domě ve Velkém Beranově, kde nás na rozehřátí svalstva čekala štafeta. Jakmile se setmělo, tak se všechny družstva rozmístila na svá stanoviště a v 19:00 hod. byl všem odstartován začátek.

Celkově nás čekalo 14 disciplín, dle počtu soutěžních družstev. Po každém splnění disciplíny družstvo dostalo další příkaz k výjezdu a takhle to pokračovalo, dokud jsme neobjeli všechny stanoviště. Po dokončení všech disciplín jsme se opět všichni sešli v kulturním domě ve Velkém Beranově, kde nás čekalo malé občerstvení a vyhlášení výsledků. V letošním ročníku se naše jednotka umístila na krásném 7. místě ze 14 družstev, což dle obtížnosti tohoto ročníku je velice dobré umístění.

Popis jednotlivých disciplín (zásahů):

Naše družstvo po základním rozlosování začínalo soutěž dle PKV na disciplíně Orlík. Všechny disciplíny vždy plnilo celé družstvo včetně velitele (1+5). Všechny disciplíny museli být plněny dle pravidel Bojového a Cvičebního řádu jednotek požární ochrany.

 

Orlík – zde bylo úkolem odvalit z ½ plný sud do kopce 500m a transport jednoho hasiče na nosítkách stejnou trasou. V průběhu plnění těchto úkolů musel, velitel ruční pilou přeříznou trám.

U Jakuba – místo se nacházelo u Masarykova náměstí v okolí kostelní věže U Jakuba, zde muselo celé družstvo seběhnou po schodech dolů k zoologické zahradě a zpět nahoru k auto a to vše s hadicí B v ruce.

Katakomby – po příjezdu na místo události byl jednotce hlášen požár stožáru veřejného osvětlení. Jednotka musela od nadzemního hydrantu rozvinout útočný proud skrze kanalizační stoku, kde nebylo moc prostoru pro rozvinutí hadicového vedení. Po uhašení jednotka musela co nejrychleji smotat hadice a uložit zpět do vozidla a dvě dvojice hasičů se v DT vydali do katakomb, kde bylo úkolem vyhledat nebezpečné látky. Celý prostor katakomb byl uměle zakouřen.

Zamotané ruce – při tomto úkolu jsme přejeli na Pístov do místní hasičské zbrojnice, kde jsme museli všichni uvázat základní uzly dle bojového řádu, každý hasič si vylosoval jeden uzel.

Pěna je pěna –  plnění úkolu se nacházelo v prostoru pod stanici HZS Jihlava, kde jeden hasič  rozvinul hadicové vedení s proudnicí na střední pěnu a druhý musel smotat a postavit do základního postavení a takto se vystřídali formou štafety všichni členové družstva.

Voda a voda – zde mělo družstvo za úkol nasadit požární motorovou stříkačku + 4x požární sací hadici a z řeky u jihlavského Vodního ráje udělat požární útok. Jedním proudem bylo potřeba naplnit  200l sud. Stopky byly zastaveny opět po rychlém úklidu hadicového vedení a nástupu u vozidla.

Barevná hudba – tento úkol se odehrával v hasičské zbrojnici v Hybrálci. Zde bylo naším úkolem se vysvléct do spodního prádla a ulehnout do postelí jako na stanici. Poté byl vyhlášen poplach a museli jsme se co nejrychleji kompletně ustrojit.

Gumový ráj –  i toto byl jeden z úkolu, který byl zaměřen na fyzičku hasičů. Na parkovišti pod jihlavským krematoriem byly připraveny dva kontejnery, z nichž jeden byl plný starých různě velikých pneumatik a naším úkolem bylo všechny pneumatiky přemístit z jednoho kontejneru do druhého.

Správná trefa – na tuto disciplínu jsme se přesunuli k Bedřichovské hasičárně, kde nás opět čekala štafeta. Členové družstva museli na nosítkách transportovat pneumatiku z traktoru přes barieru, tuto část dělali všichni společně. Poté každý jednotlivě musel na hadici odtáhnout tutéž pneumatiku na určitou vzdálenost a cestou zpět figurínu a takto se postupně vystřídalo také celé družstvo.

Hoří les – tato disciplína se nacházela za jednou z hal firmy Bosch u rybníka. Zde na začátku dostal velitel jednu otázku (Jak dlouho se musí hlídat les po požáru? Odpověď 24 hodin.) a poté jsme opět měli za úkol udělat požární útok. Družstvo si mohlo pouze k rybníku nachystat požární stříkačku a hned se vrátit do vozidla. Útok byl veden z vozidla za použití 2x hadice B a 4x hadice C na dva proudy. Po nastříkání šlo opět o co nejrychlejší sbalení materiálu.

Do sudu –  na tuto disciplínu se družstvo přesunulo do obce Měšín, kde jsme opět za pomocí požární motorové stříkačky museli z potoka vytvořit dva proudy a naplnit sud. Po uklizení materiálu zpět do vozidla nám byly zastaveny stopky.

Ejektor –  název této disciplíny již mluví sám za sebe. Úkolem bylo na Mlýnské ulici v Jihlavě z řeky Jihlavy za použití požární motorové stříkačky a ejektoru vysát sud a vytvořit jeden C proud. Stopky byly zastaveny, jakmile se nám podařilo vysát sud za pomocí ejektoru.

Kraviny v garáži –  tato disciplína se odehrávala v hasičárně ve Velkém Beranově. Na odlehčení nás zde čekala hra s názvem hasičské pexeso. Každý člen družstva si vylosoval kartičku se znakem věcného prostředku, který následně musel v garáži hasičárny za pomoci pouze osobní svítilny najít a donést.

Nebezpečí u lesa –  toto byla naše poslední disciplína, která se nacházela u lesa za autovrakovištěm ve Velkém Beranově. Po příjezdu na místo byla zjištěna DN – náraz OA do stromu. Průzkumem jsme zjistili, že ve vozidle se nachází 3 osoby (2 dospělé a jedno batole). Úkolem jednotky bylo provizorně ošetřit a vyprostit z vozidla všechny osoby.

 

Toto je takový zjednodušený popis pro představu všechny disciplín, které muselo každé družstvo absolvovat. A vítězem se stal vlastně každý, kdo dokázal splnit dokonce všechny disciplíny.

Úkolem této soutěže je prověřit si zručnost a schopnosti velitelů, strojníků ale i všech hasičů.

« 1 z 3 »