DSCF2538 (2)

Soutěžní družstvo, zleva: David Partl, Vojtěch Březina, Miroslav Němec, Marek Prokop, Jan Kostečka, Tomáš Entlicher a jako rozhodčí Josef Němeček.

 

Členi naší zásahové jednotky se rozhodli zúčastnit další atraktivní soutěže s názvem JEŽKOVO PEKLO. Velitelem v soutěžním družstvu byl Tomáš Entlicher a členem družstva byl Jan Kostečka, Miroslav Němec, Marek Prokop, David Partl, Vojtěch Březina a jako rozhodčí Josef Němeček. Družstvo jelo s cílem zúčastnit se a vyzkoušet své schopnosti a vědomosti.

Ježkovo Peklo pořádá okrsek Jihlava a okrsek Karla Vozába a tento rok byl již 7. ročník extrémní a nekonečné noční soutěže.

Zahájení soutěže probíhalo v kulturním domě ve Velkém Beranově, kde na rozehřátí svalstva proběhla štafeta. Poté se družstva jednotek rozmístily po okolí na svá stanoviště.

Naše jednotka začínala na první disciplíně, kde se jednalo o zraněnou osobu po pádu z výšky, která utrpěla otevřenou zlomeninu nohy a poranění hlavy. Družstvo provedlo dle požadavků rozhodčího fixaci nohy a transport pacienta.

Druhou disciplínou byla doprava vody pomocí kýblů do sudu, aby přetekl, a poté běh okolo rybníka s hadicí „B“. Třetí disciplína s názvem „Šrouby a matice“ spočívala v zašroubování závitů různých rozměrů do železné desky, mezitím dva členi uplatňovali své pevné ruce. Poté se družstvo přesunulo k hodu hadicí před hasičskou zbrojnici ve Velkém Beranově, a následně k rybníku kde provedla požární útok.

První zajímavá část proběhla v Jihlavě, nejdříve u kostelní věže, kde členi běželi s hadicí „B“ dolů k zoologické zahradě a zpět nahoru, poté se přesunula doslova pod nákupní park City Park. Pomocí žebříku slezla jednotka s atrapou dýchacího přístroje do potoka, a následně vlezla do stoky, kde po desítkách metrů vylezla šachtou nad terén a poté vlezla do katakomb, kde provedli průzkum zahoření a následně sdělili, jaké hasební prostředky by použili.

Další zajímavou disciplínou nazvanou „Slepá bába“ byla budova po výbuchu látky, kde měla dvojice provést uhašení požáru a následně další dvojice nalezení a vynesení zraněné osoby, vše muselo proběhnout za úplné tmy bez rozsvícení svítilen.

« 1 z 3 »