Category: Zásahová jednotka (page 1 of 13)

Díky Hasičskému fondu Nadace Agrofert získala jednotka příspěvek na nové vybavení

Díky finančnímu daru od Nadace Agrofert ve výši 30.000 Kč získala Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Žďáru nad Sázavou nové vybavení pro řešení mimořádných událostí, především povodní.

Jednotka má od března 2018 pro svoji činnost nové přenosné plovoucí čerpadlo PH- Poseidon1, které je určené k doplnění cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů a k odčerpávání vody ze zatopených nebo zaplavených prostor. Stávající přenosné plovoucí čerpadlo typu MACXINUM, bezúplatným převodem darovala druhé jednotce, kterou zřizuje naše město v místní části Veselíčko, kategorie JPO V a tím zvýšila její akceschopnost.

 

Hlavní technická data: plovoucí čerpadlo PH – Poseidon1

Max. průtok 1120 l/min
Max. výtlačná výška 38 m
Výtlačný otvor Spojka B75
Motor Honda 190 GCV nebo GSV
Výkon motoru 3,8 kW / 5,1 HP
Objem hlavní palivové nádrže 0,9 l
Objem přídavné nádrže 3,8 l
Palivo Natural 95
Rozměry plováku (D x Š x V) 710 x 610 x 375 mm
Rozměry zařízení (D x Š x V) 710 x 610 x 410 mm
Suchá hmotnost (bez náplní) 25,1 kg

 

Plovoucí čerpadlo MACXIMUM předáno JSDH Žďár nad Sázavou – Veselíčko

 Max. průtok: 1100 l/min

 Max. tlak: 0,43 MPa

 Výtlak: 75 mm

 Hmotnost: 45 kg

 Rozměry: 740 x 740 x 470 mm

 Objem nádrže: 5 l

 Motor: 4-takt benzínový

Školení: Nakolejování vlaku

V neděli 26. listopadu 2017 se zásahová jednotka zúčastnila odborného školení u JPO HZS SŽDC Havlíčkův Brod. Jednotka se zde seznámila s činností drážních hasičů a názorně jí bylo vysvětleno a předvedeno nakolejování kolejových vozidel. Členové si sami mohli vyzkoušet manipulaci s nakolejovací technikou, která není vůbec lehká. Tento typ školení byl pro naše členy přínosem a v případě železniční nehody můžeme být nápomocni drážním hasičům v této nelehké práci.

Školení na obsluhu motorových pil

V průběhu měsíce října proběhly dva termínu školení obsluh motorových pil. Školení probíhalo pod odborným dohledem školitele z HZS KV ú.o. Žďár nad Sázavou, čímž mu patří velké poděkování. Každý člen si skácel strom a vyzkoušel prakticky techniky řezání. Obě tyto školení byli zakončeny testem znalostí z bezpečnosti práce, obsluhy a údržby pil.

Vyprošťování osob z havarovaných vozidel

V sobotu 5. srpna se zásahová jednotka celé dopoledne školila pod odborným dohledem HZS na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Nejprve si jednotka probrala teorii a poté přešla k praktickému výcviku.
Při praktickém výcviku se jednotka zabývala stabilizací vozidla, protipožárním opatřením, dále jsme si procvičili všechny základní postupy ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel od odstranění skel až po odtlačení přístrojové desky a odstranění střechy. Na závěr školení si členové jednotky mohli také vyzkoušet nové vyprošťovací vybavení od firmy Holmatro, kterým disponuje stanice HZS Žďár nad Sázavou.

Odborná příprava – práce na vodní hladině

Ve čtvrtek 13. července 2017 zahájila zásahová jednotka letní režim odborné přípravy, při kterém se hlavně školíme v práci na vodní hladině. Školení probíhá vždy jednou za dva týdny na vodní ploše Velké Dářko. Kde se jednotka školí ze základní údržby a ovládání nafukovacího motorového člunu. Dále se pak školíme v záchraně tonoucího z vody, ale také technické zásahy jako je např. skládání a umisťování norných stěn. Školení probíhá společně s druhou jednotkou města JSDH Veselíčko.

Termíny školení:

13.července | 27. července | 10. srpna | 24. srpna

Železný hasič Nové Město na Moravě

V sobotu 8. července 2017 se člen zásahové jednotky Vojtěch Březina zúčastnil soutěže železný hasič v disciplínách TFA v Novém Městě na Moravě. I přes velkou konkurenci hasičů se náš člen umístil na pěkném 10. místě z celkového počtu 30 závodníků mužů. Tímto bychom mu chtěli poděkovat za skvělou reprezentaci sboru.

Plnění parní lokomotivy

Ve středu 5. července 2017 ve večerních hodinách jednotka společně s jednotkou dobrovolných hasičů ze Škrdlovic vyjela na technickou pomoc na nádraží ve Žďáře nad Sázavou.  Jednotky společně doplňovaly vodu do parní lokomotivy.

Uctění památky K. Herolda

Ve středu 5. července 2017 ve večerních hodinách, uctili členové zásahové jednotky města společně s čestným starostou sboru br. Karlem Klímou památku na zesnulého čestného velitele sboru dobrovolných hasičů ve Žďáře nad Sázavou 2 – Zámek a nositele nejvyšších hasičských vyznamenání České republiky bratra Karla HEROLDA.

Čest jeho památce!!!

Older posts