Category: Z činnosti sboru (page 1 of 7)

Noční soutěž v Dobroutově

V sobotu 30. června jsme se zúčastnili s jedním družstvem mužů noční soutěžě v požárním útoku na 2B pořádaným SDH Dobroutov. Mezi jedenácti zkušenými týmy jsme obsadili pěkné 6. místo.
Gratulujeme!

Pozvánka na Memoriál Jan Dřínka a Karla Herolda 2018

Pozvánka + přihláška. Pravidla budou zveřejněny v blízké době.

Okrsková soutěž dospělých

V neděli 20.5.2018 vyrazila družstva dospělých na Okrskovou soutěž v Klasice. V letošním roce soutěžilo 1 družstvo mužů a 1 družstvo žen, které se dalo dohromady po dlouhých letech. Na okrskové soutěži jsou disciplíny:  požární útok, štafeta 8×50 m, pořadová příprava a testové otázky. Družstvo mužů obsadilo 9. místo z celkového počtu 17 družstev a družstvo žen obsadilo 5. místo ze 7 družstev.

V této galerii žádné snímky

Sběr šrotu a elektroodpadu

V sobotu 14.4. jsme ve vybraných částech města Žďár nad Sázavou uskutečnili sběr železného šrotu a elektroodpadu. Akce probíhala od 8 hodin do 14 hodin.
Všem moc děkujeme za veškerý sesbíraný železný šrot a elektroodpad, který jste nám věnovali.

Ocenění za sběr Elektroodpadu

Na Okresním shromáždění starostů, které se konalo 18.3.2018 v Novém Městě na Moravě obdržel náš starosta od zástupců Kraje Vysočina a společnosti Elektrowin diplom za 1. místo na okrese Žďár nad Sázavou v soutěži Recyklujte s hasiči. A aby toho nebylo málo, v rámci Kraje Vysočina jsme obdrželi opět diplom za 1. místo. Celkem náš sbor za loňský rok posbíral 9,27 tuny elektroodpadu.
Tímto bychom rádi poděkovali vám všem za to, že jsme byli schopni tolik elektroodpadu od vás posbírat.

Novoroční výšlap 2018

V pondělí 1. ledna 2018 v ranních hodinách proběhl tradiční novoroční výšlap členů sboru, nyní se k nim připojili i mladí hasiči. Letošní trasa začala na autobusovém nádraží ve Žďáře nad Sázavou. Trasa dále vedla okolo střední technické školy u Žďasu, okolo rybníků Křivák a Radonín až do obce této obce  a poté zpět na autobusové nádraží. Během cesty byl pro všechny zúčastněné připraven kvíz, ukázka – jak hledat podzemní vodu a byl vyprávěn příběh o Hejkalovi.

Uctění památky br. Jana Dřínka

Tichou vzpomínkou u rodinného hrobu na Zelené hoře si v pátek 1. prosince jsme si připomněli 14. výročí od náhlého úmrtí čestného velitele sboru, čestného starosty SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou a bývalého ředitele krajské pobočky HVP, a.s. Jana Dřínka.

Čest jeho památce !

 

Memoriál Jana Dřínka a Karla Herolda 2017

V sobotu 9. září.2017 náš sbor pořádal již 14. ročník Memoriálu Jana Dřínka a Karla Herolda.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 22 družstev můžu a 11 družstev žen. Za náš  sbor startovali 2 družstva. Družstvo „mladších“ obsadilo 12. místo a družstvo veteránů 21. místo.

Nejlepší v kategoriích mužů a žen  byly hasiči z SDH Daňkovice, na rok si tedy odvezli oba Putovní poháry Jana Dřínka. Putovní pohár Karla Herolda letos získali naši veteráni, dosáhli potřebného věku a měli nejrychlejší čas na požárním útoku.

Děkujeme všem sponzorům za jejich dary.

Older posts