Author: Marek Entlicher (page 1 of 6)

Běh Naděje

Naši Mladí hasiči se také jako každý rok zúčastnili Běhu Naděje. Letos se konal 8.6. 2018 a jako vždy jsme zde nechyběli v hojném počtu. Celkem se vybralo na charitativní účely přes 14 tisíc Kč.
Těšíme se na další ročník.

 

Krajské kolo dorostu – Petrovice 2018

V neděli 10.6.2018 vyrazilo naše dorostenecké družstvo společně se třemi jednotlivkyněmi na Krajské kolo Dorostu, na které postoupili z Okresního kola. Pro dorostence to byl postup po více jak 30 letech. S jednotlivci postupujeme pravidelně každý rok.
Ve velké konkurenci, se samozřejmě nechtěl nikdo zahanbit. U družstva jsme měli dobré šance na pěkný výsledek. Jednotlivé disciplíny zvládali velmi dobře. Přes drobnou chybu na testech, byli schopni udržet bednu. Při vyhlašování si zašli pro skvělé 3. místo na Krajském kole, ve složení Jan Zerzánek, Matěj Košťál, Lukáš Mach, Lukáš Meduňa, Přemysl Brabec, Jiří Svoboda, Jiří Prokeš a Jan Votava.
Jednotlivkyně se také snažili jak mohli, bohužel se jim úplně nedařilo tak jak si představovali. V celkovém hodnocení obsadila Natálie Pošvicová 5. místo ve své kategorii. Dana Drdlová 7. místo ve své kategorii a Nikola Šustrová 6. místo ve své kategorii.
Všem moc děkujeme, za skvělou reprezentaci našeho sboru. Jsme hrdí, že máme takové skvělé dorostence a dorostenkyně

Okresní kolo Dorostu

V sobotu 26.5.2018 se v Bystřici nad Perštejnem uskutečnilo jarní kolo Dorostu. Náš sbor reprezentovalo 1 družstvo dorostenců a 4 dorostenky -jednotlivkyně.  Družstvo muselo absolvovat požární útok, štafetu 4×100 s překážkami, 100m s překážkami a testové otázky. Jednotlivkyně čekalo 100m s překážkami, hasičský dvojboj a testové otázky.
Naši dorostenci ve složení Přemysl Brabec, Lukáš Mach, Matěj Košťál, Jan Zerzánek, Petr Čahák, Jiří Svoboda a Lukáš Meduňa obsadili pro 1. místo. Nikola Šustrová se umístila v mladších dorostenkách  na 1. místě, Dana Drdlová obsadila 2. místo ve středních dorostenkách, Beáta Pavelková obsadila 4. místo ve středních dorostenkách a Natálie Pošvicová obsadila 1. místo ve starších dorostenkách.
Do Krajského kola postupují 3 dorostenky a družstvo dorostenců. 

Okrsková soutěž dospělých

V neděli 20.5.2018 vyrazila družstva dospělých na Okrskovou soutěž v Klasice. V letošním roce soutěžilo 1 družstvo mužů a 1 družstvo žen, které se dalo dohromady po dlouhých letech. Na okrskové soutěži jsou disciplíny:  požární útok, štafeta 8×50 m, pořadová příprava a testové otázky. Družstvo mužů obsadilo 9. místo z celkového počtu 17 družstev a družstvo žen obsadilo 5. místo ze 7 družstev.

Okresní kolo hry Plamen

V sobotu 19.5.2018 se konalo v Lavičkách Okresní kolo hry Plamen, kam vyrazili naši Mladí hasiči celkem s 2 družstvy Mladších a 1 družstvem Starších. Všichni museli absolvovat 5 disciplín požární útok, požární útok CTIF, štafetu CTIF, štafetu dvojic a štafetu 4×60 m. Všichni se snažili ze všech sil, bohužel některým moc štěstí nepřálo a objevili se neočekávané chyby. Ale i to k tomu patří. Při vyhlašování výsledků si naši Mladší hasiči šli pro 15. a 18. místo z 28 družstev a Starší hasiči si zašli pro krásné 9. místo z 25 družstev.
Děkujeme jim za reprezentaci sboru a přejeme jim spoustu dalších a hlavně lepších výkonů.

Soustředění Mladých hasičů a Dorostenců

Naši Mladí hasiči a Dorostenci mají za sebou soustředění, které se konalo od pátku 4.5.2018 do pondělí 7.5.2018. Společně s nimi se tohoto soustředění zúčastnili Mladí hasiči z Jam. Přípravy začali již ve čtvrtek, kdy se nakládali veškeré překážky. V den odjezdu v odpoledních hodinách stačilo jen všechny naložit do autobusu a dvou dopravních aut a mohlo se vyrazit. Do Kloboučků u Bučovic všichni dorazili před 19 hodinou. Na programu byla pouze večeře, seznámení s táborem a hra na rozdělení do týmů, které je provázeli celou dobu. Sobotního rána se většina nemohla dospat. Den byl vždy zahájen rozcvičkou, osobní hygienou, snídaní a lehkým úklidem chatek. Hlavní náplní byla příprava na disciplíny hry Plamen, překážky byly již postavený z předchozího dne. Takže celý den se všichni mohli soustředit na pilný trénink. Bylo potřeba i odpočívat. K tomu sloužil odpolední klid. Sobotní večer byl v duchu hry Partičky a za setmění ještě proběhla hra Bludičky. Na nedělní dopoledne čekalo pro Mladé hasiče a Dorostence místo disciplín běh po lese s různými úkoly. Odpoledne byly na programu opět disciplíny. Večer po setmění si všichni v lese zahráli hru s názvem Pašerák a pak se všichni přesunuli k táborovému ohni, kde si mohli opéct špekáček. Následující ráno už nebyla většina čilá. V plánu byla soutěž v disciplínách, které všichni pilně trénovali, aby bylo vidět co vše se stihli naučit. Po obědě se zbývalo jen sbalit nastoupit do autobusu a hurá domů.
I přes to, že to bylo náročné jak pro děti tak pro jejich vedoucí, toto soustředění splnilo svůj účel.

Sběr kamení

V sobotu 26.4.2018 domluvili vedoucí pro mladé hasiče brigádu na sběr kamení. Na pole vyrazilo celkem 10 dětí a jejich vedoucí. Během dopoledne prošli dvě pole a sesbírali 4 vleky kamení. Pro všechny byla nachystaná bohatá svačina. A samozřejmě i odměna.

Soustředění dorostu

O víkendu 27. – 29.4.2018 se uskutečnilo krajské soustředění dorostu v Kamenici u Jihlavy.  Celkem se zde sešlo 40 dorostenců a dorostenek. Cílem bylo zdokonalit se v disciplíně 100m s překážkami. Z našeho sboru se zúčastnilo celkem 7 dorostenců. Po celý víkend jim přálo krásné počasí, takže veškerý čas mohli věnovat přípravě.

Older posts