Author: Prokop Marek (page 1 of 23)

Návštěv Muzea nové generace

Ve středu 17. ledna 2018 navštívili mladí hasiči spolu se svými rodiči Muzeum nové generace. Prohlídky se zúčastnilo více než 30 osob. Během prohlídky se mladí hasiči seznámili s historií založení kláštera, architekturou, obdobím baroka. Dále také o pozvání opata Vejmluvy Santiniho, aby navrhnul kostel na Zelené Hoře.

Novoroční výšlap 2018

V pondělí 1. ledna 2018 v ranních hodinách proběhl tradiční novoroční výšlap členů sboru, nyní se k nim připojili i mladí hasiči. Letošní trasa začala na autobusovém nádraží ve Žďáře nad Sázavou. Trasa dále vedla okolo střední technické školy u Žďasu, okolo rybníků Křivák a Radonín až do obce této obce  a poté zpět na autobusové nádraží. Během cesty byl pro všechny zúčastněné připraven kvíz, ukázka – jak hledat podzemní vodu a byl vyprávěn příběh o Hejkalovi.

Školení: Nakolejování vlaku

V neděli 26. listopadu 2017 se zásahová jednotka zúčastnila odborného školení u JPO HZS SŽDC Havlíčkův Brod. Jednotka se zde seznámila s činností drážních hasičů a názorně jí bylo vysvětleno a předvedeno nakolejování kolejových vozidel. Členové si sami mohli vyzkoušet manipulaci s nakolejovací technikou, která není vůbec lehká. Tento typ školení byl pro naše členy přínosem a v případě železniční nehody můžeme být nápomocni drážním hasičům v této nelehké práci.

Školení na obsluhu motorových pil

V průběhu měsíce října proběhly dva termínu školení obsluh motorových pil. Školení probíhalo pod odborným dohledem školitele z HZS KV ú.o. Žďár nad Sázavou, čímž mu patří velké poděkování. Každý člen si skácel strom a vyzkoušel prakticky techniky řezání. Obě tyto školení byli zakončeny testem znalostí z bezpečnosti práce, obsluhy a údržby pil.

Požár balíkovacího stroje

Ve čtvrtek 20. července 2017 vyjela jednotka společně s jednotkou HZS a dobrovolnou jednotkou obce Polnička na požár balíkovacího stroje na pole směrem na obec Račín.

 

Plnění parní lokomotivy

Ve středu 5. července 2017 ve večerních hodinách jednotka společně s jednotkou dobrovolných hasičů ze Škrdlovic vyjela na technickou pomoc na nádraží ve Žďáře nad Sázavou.  Jednotky společně doplňovaly vodu do parní lokomotivy.

Uctění památky K. Herolda

Ve středu 5. července 2017 ve večerních hodinách, uctili členové zásahové jednotky města společně s čestným starostou sboru br. Karlem Klímou památku na zesnulého čestného velitele sboru dobrovolných hasičů ve Žďáře nad Sázavou 2 – Zámek a nositele nejvyšších hasičských vyznamenání České republiky bratra Karla HEROLDA.

Čest jeho památce!!!

Obnova automobilní techniky

V pondělí 12. června 2017 byl jednotce požární ochrany města (dále JPO) předán do užívání dopravní devítimístný automobil Ford Transit, který nahradil dvě stávající podobná vozidla, která již dosáhla hranice své technické i ekonomické životnosti, a byla pro potřeby JPO již zcela nevyhovující. Po třech neúspěšných pokusech o získání státní dotace na pořízení nového dopravního automobilu (vzhledem k nastaveným dotačním podmínkám), byl radou města schválen prodej stávajících vozidel a současně bylo schváleno pořízení jiného vozu. Vozidlo bylo zakoupeno za částku 365 000,- Kč, z toho 275 000,- Kč bylo použito z vlastního rozpočtu JPO, zbývající část, tj. 90 000,- Kč uvolnila městská rada z rozpočtu města. Vzhledem k nákladům, které by stálo pořízení nového vozu a jeho předepsaná úprava, nebylo možné pořídit vůz nový, a proto bylo zakoupeno vozidlo mírně použité. Náklady na samotnou úpravu vozidla (na základní hasičský standard) byly rovněž uhrazeny z vlastního rozpočtu JPO. Celkové náklady na pořízení a úpravu vozu dosáhly částky 489 000,- Kč.

Nový automobil je určen pro plnění úkolů JPO, např. doprava posil do místa zásahu, střídání zasahujících členů jednotky a jejich zásobování, evakuace obyvatel, výcvik jednotky, významné soutěže v požárním sportu apod.

 

 

Older posts